دوشیزه خانوم

آهنگ دوشیزه خانوم از حسن شماعی زاده

آهنگ دوشیزه خانوم از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم دوشیزه خانوم منتشر شد.

آهای دوشیزه خانم آهای دوشیزه خانم

آهای دوشیزه خانم آهای دوشیزه خانم

آهنگ دوشیزه خانوم از حسن شماعی زاده

آهای دوشیزه خانم راستی راستی

وقتی چشماتونو دیدم با خودم گفتم

شما رو خیلی دوست دارم

شما رو خیلی دوست دارم

آهای دوشیزه خانم آهای دوشیزه خانم

اون صدای نازتونو تا شنیدم داد زدم گفتم

شما رو خیلی دوست دارم

شما رو خیلی دوست دارم

من و دوشیزه خانم چه رویای لطیفی

نمیشه باورش کرد این طلایی رو که من دارم

بلور شونه هاتون چه آغوش ظریفی

الهی من فداتون از شما گفتن شده کارم

آهای دوشیزه خانم آهای دوشیزه خانم

بیشتر از این با چه حال و با چه جوری میشه داد زد که

شما رو خیلی دوست دارم شما رو خیلی دوست دارم

شما رو خیلی دوست دارم شما رو خیلی دوست دارم

بی شما این دنیا اگه مفت هم باشه گرونه

هرچقدر هم زیبا بی شما باشه باز همونه

آسمون بی رنگه وقتی که چشماتون تو خوابه

زندگی آهنگه وقتی که از شما می خونه

آهای دوشیزه خانم آهای دوشیزه خانم

آهای دوشیزه خانم راستی راستی

وقتی چشماتونو دیدم با خودم گفتم

شما رو خیلی دوست دارم شما رو خیلی دوست دارم

بیشتر از این با چه حال و با چه جوری میشه فریاد زد

شما رو خیلی دوست دارم شما رو خیلی دوست دارم

شما رو خیلی دوست دارم شما رو خیلی دوست دارم

دانلود آهنگ دوشیزه خانوم از حسن شماعی زاده : دانلود