دهاتی

آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی

آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی که در قالب آلبوم دهاتی منتشر شد.

ساده بگم ساده بگم ساده بگم داهاتیم اهل همین نزدیکیا

همسایه روشنیو همخونه ی تاریکیا

ساده بگم ساده بگم بوی علف میده تنم هنوز همون داهاتیم

با همه شهری شدنم با همه شهری شدنم

آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی

باغه غریب ده من گلای زینتی نداشت

اسب نجیب ده من نعلای قیمتی نداشت

اما همون چهارتا دیوار با بوی خوب کاه گلش

اما همون چندتا خونه با مردم ساده دلش

اما همون چهارتا دیوار با بوی خوب کاگلش

اما همون چندتا خونه با مردم ساده دلش

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

دنیایی که دیدن اون اگرچه مثل قدیما راه درازی نداره

اما می دونم که دیگه دنیای خوبه سادگی به من نیازی نداره

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

ساده بگم ساده بگم ساده بگم داهاتیم اهل همین نزدیکیا

همسایه روشنیو همخونه ی تاریکیا

ساده بگم ساده بگم بوی علف میده تنم هنوز همون داهاتیم

با همه شهری شدنم با همه شهری شدنم

باغ غریب ده من گلای زینتی نداشت

اسب نجیب ده من نعلای قیمتی نداشت

اما همون چهارتا دیوار با بوی خوب کاگلش

اما همون چندتا خونه با مردم ساده دلش

اما همون چهارتا دیوار با بوی خوب کاگلش

اما همون چندتا خونه با مردم ساده دلش

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

برای من که عکسمو مدتیه تو آب چشمه ندیدم

برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم

دانلود آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی : دانلود