دنیا

دانلود آهنگ دنیا از طوفان

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

دانلود آهنگ دنیا از طوفان

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

ای دنیا خوشبختی پشت در نشسته

به میل تو هم در میشه باز و بسته

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده

آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو آینده

آه آینده هممم آینده

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

بار غم سنگینه دلامون غمگینه

از تو یک محبت برامون تسکینه

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده

آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده آینده

آه آینده هممم آینده

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از مهربون باش

ای دنیا خوشبختی پشت در نشسته

به میل تو هم در میشه باز و بسته

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده میکشه

ما رو غم آینده آینده آه آینده هممم آینده

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

دانلود آهنگ دنیا از طوفان : دانلود

دانلود آهنگ دنیا از احسان خواجه امیری

دنیا مارونخواست ماهم نخواستیم

بیرون بریم چرا تو دنیا وایسیم

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیس

دانلود آهنگ دنیا از احسان خواجه امیری

اونجا که ماه میخنده بی فروغ نیس

اونجاییکه بی منته زمونه

زندگیرو بیسازیم عاشقونه

اونجایی که بی منته زمونه

زندگی رو میسازیم عاشقونه

دنیا حساب کتاب داره نخواستیم

سوال بی جواب داره نخواستیم

غصه داره عذاب داره نخواستیم

اینهمه پیچ و تاب داره نخواستیم

دنیا مارونخواست ماهم نخواستیم

بیرون بریم چرا تو دنیا وایسیم

بریم یه جا که خورشیدش دروغ نیس

اونجا که ماه میخنده بی فروغ نیس

اونجایی که بی منته زمونه

زندگی رو بیسازیم عاشقونه

اونجایی که بی منته زمونه

زندگی رو میسازیم عاشقونه

بهت میگن سر به هوا کجایی

از این وری یا اهل اونورایی

سر به هوا بودن تو دنیا بد نیست

چشمای ما دروغ دیدن بلد نیس

میگن که دنیا رو قفس کشیدی

بهت میگن ترسیدی پس کشیدی

بذار بگن ما اهل دنیا نیستیم

ما همه پرتیمو تو اینجا نیستیم

اونجایی که بی منته زمونه

زندگی رو میسازیم عاشقونه

دانلود آهنگ دنیا از احسان خواجه امیری : دانلود

آهنگ دنیا از حسن شماعی زاده

آهنگ دنیا از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرستش منتشر شد.

باز دلم تنگ دیداره آرزوش دیدن یاره

از تو داره حکایت ها لب روی لب نمیذاره

آهنگ دنیا از حسن شماعی زاده

هر شب ای نازنین یارم

با خیال تو بیدارم

لحظه ای بی تو با یادت

دیده بر هم نمی ذارم

زمونه با ماست تا دنیا دنیاست

یار عاشق هاست عاشقم باش

با تو چه زیباست هرچی تو دنیاست

مال عاشق هاست عاشقم باش

عاشق نباشی دلت همیشه تو دنیا تنهاست عاشقم باش

خدای عالم تا دنیا دنیاست همیشه با ماست عاشقم باش

باز دلم تنگ دیداره

آرزوش دیدن یاره

از تو داره حکایت ها

لب روی لب نمی ذاره

هر شب ای نازنین یارم

با خیال تو بیدارم

لحظه ای بی تو با یادت

دیده بر هم نمی ذارم

زمونه با ماست تا دنیا دنیاست

یار عاشق هاست عاشقم باش

همیشه زیباست هرچی تو دنیاست

مال عاشق هاست عاشقم باش

زمونه با ماست تا دنیا دنیاست

یار عاشق هاست عاشقم باش

با تو چه زیباست هرچی تو دنیاست

مال عاشق هاست عاشقم باش

عاشق نباشی دلت همیشه تو دنیا تنهاست عاشقم باش

خدای عالم تا دنیا دنیاست همیشه با ماست عاشقم باش

نازنینم پناهم باش

آخرین تکیه گاهم باش

ای تو مهتاب شب هایم

روشنی بخش راهم باش

من تو دنیا تورو دارم

از تو دل برنمی دارم

با تو و عشق تو زنده م

مثل جونم دوست دارم

زمونه با ماست تا دنیا دنیاست

یار عاشق هاست عاشقم باش

همیشه زیباست هرچی تو دنیاست

مال عاشق هاست عاشقم باش

زمونه با ماست تا دنیا دنیاست

یار عاشق هاست عاشقم باش

همیشه زیباست هرچی تو دنیاست

مال عاشق هاست عاشقم باش

دانلود آهنگ دنیا از حسن شماعی زاده : دانلود