دل پریشان

دانلود آهنگ دل پریشان از مرضیه

خداوندا کز فراق او آتشم زدی خاکسترم کن

به بادم ده وانگهی ز نو زنده ام کن و عاشق ترم کن

ذوق مستیم کو شور هستیم کو

دانلود آهنگ دل پریشان از مرضیه

از نو مرا دیوانه کن ای دل پریشان

یا رب این دل من گشته قاتل من

حال از تو و پی در ز تو حال من بگردان

عاشق شدم و رسوا نشدم سوداگر این دنیا نشدم

من شمع بی پروانه در شام تار خویشم

مجنون بی لیلا در این روزگار خویشم

ای ساقی آشفته مو مستم تو کردی

دیوانه و پیمانه بر دستم تو کردی

با پای خود آمدم در این می کده

ای ساقی تو هم باده ای

در ساغرم کن عاشق ترم کن

دانلود آهنگ دل پریشان از مرضیه : دانلود