دل نگران

دانلود آهنگ دل نگران از شهره

دل نگرون نگروندل نگرونم

دل نگرونم

برای همزبونم

دانلود آهنگ دل نگران از شهره

دوسش ندارم به خدا

براش میمونم

همیشه زودتر از من سر قرار میومد

برای دیدنم چه بی قرار میومد

دل نگرونم نگرونم

چرا دیرت شده

حالا که میدونم

خوب میدونم دل اسیرت شده

دل نگرونه نگرونه

چرا دیرش شده

حالا که میدونه

خوب میدونه دل اسیرش شده

لحظه ها بازی میگیرن عقربه هارو

داره تماشا میکنه دیدن مارو

نکنه بد اخلاقی کنم به بخت بیدار

حرفی بگمو کاری کنم بشی دل آزار

دل نگرونم نگرونم

چرا دیرت شده

حالا که میدونم

خوب میدونم دل اسیرت شده

دل نگرونه نگرونه

چرا دیرش شده

حالا که میدونه

خوب میدونه دل اسیرش شده

دل نگرون نگرون

دل نگرونم

دل نگرونم

برای همزبونم

دوسش ندارم به خدا

براش میمونم

همیشه زودتر از من سر قرار میومد

برای دیدنم چه بی قرار میومد

دل نگرونم نگرونم

چرا دیرت شده

حالا که میدونم

خوب میدونم دل اسیرت شده

دل نگرونه نگرونه

چرا دیرش شده

حالا که میدونه

خوب میدونه دل اسیرش شده

لحظه ها بازی میگیرن عقربه هارو

داره تماشا میکنه دیدن مارو

نکنه بد اخلاقی کنم به بخت بیدار

حرفی بگمو کاری کنم بشی دل آزار

دل نگرونم نگرونم

چرا دیرت شده

حالا که میدونم

خوب میدونم دل اسیرت شده

دل نگرونه نگرونه

چرا دیرش شده

حالا که میدونه خوب میدونه دل اسیرش شده

دانلود آهنگ دل نگران از شهره : دانلود