دل فریب

آهنگ دل فریب از اسی

منو از دوتا چشمات می ترسونی همیشه

لج کردی تو با من ، می گی که نمی شه

ما که از رو نمی ریم ، تا آخر مال من شی

آهنگ دل فریب از اسی

به خواب من بیای و جواب فال من شی

می ترسم از دوتا چشمات ، دل بستم من به اون حرفات

من مستم از گل لب هات ، از چشمات

دل بردی با لب خندون ، تب کردم از تو ، من آسون

لب تر کن تا بشم مجنون ، من آسون

یه وقت ها مهربونی ، یه روز انگار غریبی

جونو به لب رسوندی ، تو بس که دل فریبی

پرسه توی چشات ، شده عادت من

با تو خوش هستم ، نگو پستم ، طعنه نزن

پرسه توی چشات ، شده عادت من

با تو خوش هستم ، نگو پستم ، طعنه نزن

می ترسم از دوتا چشمات ، دل بستم من به اون حرفات

من مستم از گل لب هات ، از چشمات

دل بردی با لب خندون ، تب کردم از تو ، من آسون

لب تر کن تا بشم مجنون ، من آسون

عشق من ، ناز من

عشق من ، ناز من

منو از دوتا چشمات می ترسونی همیشه

لج کردی تو با من ، می گی که نمی شه

ما که از رو نمی ریم ، تا آخر مال من شی

به خواب من بیای و جواب فال من شی

می ترسم از دوتا چشمات ، دل بستم من به اون حرفات

من مستم از گل لب هات ، از چشمات

دل بردی با لب خندون ، تب کردم از تو ، من آسون

لب تر کن تا بشم مجنون ، من آسون

دانلود آهنگ دل فریب از اسی : دانلود