دل بیقرار

دانلود آهنگ دل بیقرار از شهره

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

دانلود آهنگ دل بیقرار از شهره

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

شهر و دیارم اونجا

دار و ندارم اونجا

همه کس و کارم اونجا

عشقمو یارم اونجا

پائیز و بهارم اونجا

عشق موندگارم اونجا

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

می خوام برم به این دل

بگم که تو کی هستی

اگه بمونم اینجا می میره دستی دستی

می خوام برم به این دل

بگم که تو کی هستی

اگه بمونم اینجا می میره دستی دستی

می خوام برم به اونجا که دل قرار داره

اونجا که دل بدونه راست راستی یار داره

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

می خوام جدا ببینم تابستون و بهارو

فرق میون دشمن با دوست بی ریا رو

می خوام جدا ببینم تابستون و بهارو

فرق میون دشمن با دوست بی ریا رو

تا به دو چشم مستی دلم نکرده عادت

می خوام دیگه نباشم تو این دیار غربت

دل بیقرار دارم من

فکر فرار دارم من

تو سرزمین خوبم

یه یادگار دارم من

آخه قول و قرار دارم من

چشم انتظار دارم من

دانلود آهنگ دل بیقرار از شهره : دانلود