دل اسیره

آهنگ دل اسیره از فرامرز اصلانی

آهنگ دل اسیره از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم اگه یه روز منتشر شد.

می دونی دل اسیره

اسیره تا بمیره

می دونی بدون تو

دلم آروم نگیره

آهنگ دل اسیره از فرامرز اصلانی

می دونی دل تنگ تو

نموده آهنگ تو

ولی بیهوده جوید

بسی بیهوده پوید

به من بگو بی وفا حالا یار که هستی

خزان عمرم رسید نو بهار که هستی

می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره

دست غم تو داره روزهام و می شماره

می دونی دل اسیره

اسیره تا بمیره

می دونی بدون تو

دلم آروم نگیره

می دونی دل تنگ تو

نموده آهنگ تو

ولی بیهوده جوید

بسی بیهوده پوید

به من بگو بی وفا حالا یار که هستی

خزان عمرم رسید نو بهار که هستی

می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره

دست غم تو داره روزهام و می شماره

می دونی دل اسیره

اسیره تا بمیره

می دونی بدون تو

دلم طاقت نگیره

می دونی دل تنگ تو

نموده آهنگ تو

ولی بیهوده جوید

بسی بیهوده پوید

دانلود آهنگ دل اسیره از فرامرز اصلانی : دانلود