دلم میخواد دوباره

آهنگ دلم میخواد دوباره از حسن شماعی زاده

آهنگ دلم میخواد دوباره از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم اقاقی منتشر شد.

دلم میخواد دوباره سر رو شونم بذاره

اگه بگه دوسم داره زمستونم بهاره

قدر اونو من میدونم اگه بیاد دوباره

دیگه نیار بهونه آی بیا بیا به خونه

آهنگ دلم میخواد دوباره از حسن شماعی زاده

دلم هوای تو کرده و ظلم غم و دیوونه

قدر اونو من میدونم اگه بیاد دوباره

آدم تا چیزی داره واسش قیمت نداره

تا که عزیزی داره قدر اونو نداره

آدم تا چیزی داره واسش قیمت نداره

تا که عزیزی داره قدر اونو نداره

آدم که تنها میشه بی یار و یاور میشه

برای جرعه ای آب توی کویر گم میشه

حالا میدونم که اون برای من چی بوده

برای زخمای من مرهم درد کی بوده

بیا که حسرت کشیم برا گذشته هامون

برای اون روزا که غصه نداشت دلامون

دلم میخواد دوباره سر رو شونم بذاره

اگه بگه دوسم داره زمستونم بهاره

قدر اونو من میدونم اگه بیاد دوباره

دیگه نیار بهونه آی بیا بیا به خونه

دلم هوای تو کرده و ظلم غم و دیوونه

قدر اونو من میدونم اگه بیاد دوباره

دانلود آهنگ دلم میخواد دوباره از حسن شماعی زاده : دانلود