دلم برات هلاکه

آهنگ دلم برات هلاکه از افشین

گل سرخ خونه من

دلم برات هلاکه

کوچولوی دیوونه من

آهنگ دلم برات هلاکه از افشین

دلم برات هلاکه

نبینم دلت بگیره تا منو داری کنارت

سر بزار رو شونه من

دلم برات هلاکه

دلم برات هلاکه

گل سرخ خونه من

دلم برات هلاکه

کوچولوی دیوونه من

دلم برات هلاکه

نبینم دلت بگیره تا منو داری کنارت

سر بزار رو شونه من

دلم برات هلاکه

دل من برات هلاکه

ای عزیز دور دونه من

دلم برات هلاکه

تب آشیونه من

دلم برات هلاکه

اگه مردم و میمیرم

واسه تو به هر بهونه

تویی اون بهونه من

دلم برات هلاکه

دل من برات هلاکه

آره آره دیدن داره چشمات

شنیدن داره حرفات

باد دلبرونه من

دلم برات هلاکه

هر دفعه از تو میخونم

انگار عاشقترم از قبل

تنها عاشقونه من

دلم برات هلاکه

دل من برات هلاکه

دانلود آهنگ دلم برات هلاکه از افشین : دانلود