دلخوشی

دانلود آهنگ دلخوشی از شهره

حالا که با من داری سر یاری

گفتی می مونی تنهام نمی زاری

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

دانلود آهنگ دلخوشی از شهره

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

حالا که می گی خیلی دوسم داری

گلای عشقو تو قلبم می کاری

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

کنار تو هستم

از عشق تو مستم

دیدی دلو بستی

به من که دل بستم

تموم کار تموم کار تو دلت نشستم

بیدار شدی هشیار شدی من یار تو هستم

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

دلخوشی هامو به هیچ کسی نمی دم

تو دلم جاتو به هیچ کسی نمی دم

حالا که فکر فرار نداری

غصه ندارم واسه روز شماری

دل خوشی هامو

تو دلت جامو

دانلود آهنگ دلخوشی از شهره : دانلود

آهنگ دلخوشی از شادمهر عقیلی

آهنگ دلخوشی از شادمهر عقیلی که در قالب آلبوم دهاتی منتشر شد.

دلم من به این خوشه

که یاری مثل اون داره

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

آهنگ دلخوشی از شادمهر عقیلی

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

می خوان این دل خوشی رو ازم بگیرن

اگه اون بود نمی ذاشت

می خوان اتیش بزنن به هستی من

اگه اون بود نمی ذاشت

اگه اون بود نمی ذاشت

حال من این جوری باشه

نمیذاشت حرفیو ترسی

دیگه از دوری باشه

دل من به این خوشه

که یاری مثل اون داره

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

کاش میشد از تو دلم

حرفامو بیرون بریزم

یه شبم اشکامو من

تو دامن اون بریزم

دلم من به این خوشه

که یاری مثل اون داره

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

سر حرفش میمونه

این دیوونه تا جون داره

دانلود آهنگ دلخوشی از شادمهر عقیلی : دانلود