دلت بخواد

دانلود آهنگ دلت بخواد از فرشید امین

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دانلود آهنگ دلت بخواد از فرشید امین

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

هرچی که دارم مال تو

عمر و دل و جونم فدات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

من واسه عشقت میمیرم

میرم برات ستاره رو

از تو آسمون میگیرم

میرم برات از تو بهشت

سیب سرخو میارم

خدام اگه بدش بیاد

من اونو برات میچینم

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

هرچی که دارم مال تو

عمر و دل و جونم فدات

دلت بخواد دلت نخواد

تمام دنیا یه طرف

عشق تو اما یه طرف

تمام عشقا یه طرف

عشق تو تنها یه طرف

قلب تو قلب عاشقاس

حیف که از دلم جداس

نمیدونم چی بت بگم

جز اینکه خیلی بی وفاس

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

هرچی که دارم مال تو

عمر و دل و جونم فدات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

من به عشق تو اسیرم

حتی اگه رهام کنی

بازم هیچ کجا نمیرم

هر جای دنیا که باشی

مثل سایه باهاتم

تمام زندگیم تویی

بگو تا برات بمیرم

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دلت بخواد دلت نخواد

قلبمو میشکافم برات

دلت بخواد دلت نخواد

عشقمو میریزم بپات

دلت بخواد دلت نخواد

دلت بخواد دلت نخواد

دانلود آهنگ دلت بخواد از فرشید امین : دانلود