دعوا

آهنگ دعوا از حسن شماعی زاده

آهنگ دعوا از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم بلوره مهتاب منتشر شد.

خودت می دونی که من چقدر دوست دارم

خاطرتو می خوام جونمو می ذارم

آهنگ دعوا از حسن شماعی زاده

خودت می دونی دلم واسه تو می میره

هرجایی که باشم سراغتو می گیره

هرجایی که باشم سراغتو می گیره

خدا کنه که یه روزی دوباره خونم بیایی

با اون ناز صدات به من بگی دوسم می داری

اگه یه دفعه دیگه تورو بازم به چنگ بیارم

کسی بخواد تورو ببره اون وقت من نمی ذارم

کسی بخواد تورو ببره اون وقت من نمی ذارم

ما که دعوا نداریم

ما که دعوا نداریم

با کسی هم کار نداریم

ما که دعوا نداریم

با کسی هم کار نداریم

این دل عاشق من

این دل کوچک من

عاشق دلدارشو می خواد

فقط و فقط یارشو می خواد

عاشق دلدارشو می خواد

فقط و فقط یارشو می خواد

خودت می دونی که من چقدر دوست دارم

خاطرتو می خوام جونمو می ذارم

دانلود آهنگ دعوا از حسن شماعی زاده : دانلود