در هوای تو

آهنگ در هوای تو از علیرضا افتخاری

آهنگ در هوای تو از علیرضا افتخاری که در قالب آلبوم نیلوفرانه منتشر شد.

یارا یارا

گاهی

دل ما را

آهنگ در هوای تو از علیرضا افتخاری

به چراغ نگاهی روشن کن

چشم تار دل را

چو مسیحا

به دمیدن آهی روشن کن

بی تو برگی زردم

به هوای تو می گردم

که مگر بیفتم در پایت

ای نوای نایم

به هوای تو می آیم

که دمی نفس کنم تازه در هوایت

به نسیم کویت ای گل

به شمیم بویت ای گل

در سینه داغی دارم

از لاله باغی دارم

با یادت ای گل هر شب

در دل چراغی دارم

باغم بهارم باش

موجم کنارم باشم

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقتست که باز آیی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

دانلود آهنگ در هوای تو از علیرضا افتخاری : دانلود