در حسرت دیدار

آهنگ در حسرت دیدار از جهان

در حسرت دیدار تو گل را دیدم

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

نه خوشگلی روی تو را داشت

آهنگ در حسرت دیدار از جهان

نه کمان ابروی تو را داشت

نه پیچش گیسوی تو را داشت

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

نه حرم نفسهای تو را داشت

نه قامت رعنای تو را داشت

نه محبتی توی نگاهش

نه عاطفه ای تو شکل ماهش

نه غمی داره تو اشک و آهش

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

نه خوشگلی روی تو را داشت

نه کمان ابروی تو را داشت

نه پیچش گیسوی تو را داشت

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

از این صحرا تا اون صحرا هزارون

گل خوش خط و خال ریخته فراوون

همه خوش عطر و بو زیبا و طناز

برای شاپرکها شوق پرواز

هزارون عشق توی باغچه

قشنگاشون سر طاقچه

یکی یک دونه تو گلدون

همه لب تشنه بارون

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

نه خوشگلی روی تو را داشت

نه کمان ابروی تو را داشت

نه پیچش گیسوی تو را داشت

نه رنگ تو را داشت نه بوی تو را داشت

دانلود آهنگ در حسرت دیدار از جهان : دانلود