درویش اکبر گلپایگانی

آهنگ درویش از گلپا

می دونستی که خاک ، فرش منه ،گلپا

رفتی نموندی

چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی

می دونستی فقط ، تو رو دارم ،

رفتی نموندی

چرا مرغِ امیدو ، لز این خونه پروندی

می دونستی که خاک ، فرش منه ،

رفتی نموندی

چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی

می دونستی فقط ، تو رو دارم ،

رفتی نموندی

چرا مرغِ امیدو ، از این خونه پروندی

درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه

همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه

درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه

همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه

می دونستی که خاک ، فرش منه ،

رفتی نموندی

چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی

درویش رو هر گلیم پاره ، شب رو سر می آره

قطره با یه دریا ، براش فرقی نداره

درویش رو هر گلیم پاره ، شب رو سر می آره

قطره با یه دریا ، براش فرقی نداره

می دونستی که خاک ، فرش منه ،

رفتی نموندی

چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی

می دونستی فقط ، تو رو دارم ،

رفتی نموندی

چرا مرغِ امیدو ، از این خونه پروندی..

دانلود آهنگ درویش از اکبر گلپا با حجم ۲ مگابایت