از سراسر وب

آهنگ تازه از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم روز های ترانه و اندوه منتشر شد.

در سکوتی مانده بودم ناامید

روزم بلند شبم کوتاه مویم سپید

آهنگ تازه از فرامرز اصلانی

هر چه که بود بیهوده بود رنگی نداشت

دفتر عمر ورق می خورد آهنگی نداشت

هر چه که بود بیهوده بود رنگی نداشت

دفتر عمر ورق می خورد آهنگی نداشت

لاکن در آن سکوت گران کسی رسید

کسی که جان به جان خسته ام دمید

هر چه بد بود از یادم رفت اندازه شدم

مه رو وا کرد خورشید آمد تازه شدم

لاکن در آن سکوت گران کسی رسید

کسی که جان بـه جان خسته ام دمید

هر چه بد بود از یادم رفت اندازه شدم

مه رو وا کرد خورشید آمد تازه شدم

دانلود آهنگ تازه از فرامرز اصلانی : دانلود

15 مارس 2019 470 بازدید 0
ادامه و دانلود
پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا