از سراسر وب

آهنگ قلندر از داریوش که در قالب آلبوم فریاد زیر آب منتشر شد.

در به در همیشگی

کولی صد ساله منم

خاک تمام جاده هاست

جامه ی کهنه تنم

آهنگ قلندر از داریوش

هزار راه رفته ام

هزار زخم خورده ام

تا تو مرا زنده کنی

هزار بار مرده ام

شب از سرم گذشته بود

در شب من شعله زدی

برای تطهیر تنم

صاعقه وار آمده ای

قلندرم قلندرم

گمشده ی در به درم

فرو تر از خاک زمین

از آسمان فراترم

قلندرانه سوختم

لب از گلایه دوختم

برهنگی خریدمو

خر قه ی تن فروختم

هوا شدی نفس شدم

تیشه زدی ریشه شدم

آب شدی عطش شدم

سنگ زدی شیشه شدم

قلندرم قلندرم

گم شده ی در به درم

فروتر از خاک زمین

از آسمان فراترم

تهی زقهر و کین شدم

برهنه چون زمین شدم

مرا تو خواستی اینچنین

ببین که اینچنین شدم

سپرده ام تن به زمین

خون به رگ زمان شدم

سایه صفت در پی تو

راهی لامکان شدم

هیچ شدم تا که شوم

سایه ی تو وقت سفر

مرا به خویشتن بخوان

به باغ آیینه ببر

قلندرم قلندرم

دانلود آهنگ قلندر از داریوش : دانلود

4 فوریه 2019 879 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا