دانلود تصنیف زهره از داریوش رفیعی

یاد از روزی که بودی زهره یار من

دور از چشم رغیبان در کنار من

حالا خالیست جایت ای نگار من

در شام زار من آخر کجایی زهره

یاد داری زهره آن روز که در صحرا

دست من در دست تو گردش کنان تنها

راه میرفتیم ما در بین شقایق ها

کو آن عالم حالا لطف وصفایی زهره

چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم

سرد گشتی ونمودی این چنین خارم

خود نکردی فکر آخر نازنین یارم

من هم خدای دارم خدایی زهره

تصنیف زهره از داریوش رفیعی

ای باد صبا بهر خود بوی که داری؟

حبییبم روی که داری؟ عزیزم یوی که داری؟

این بوی خوش از سلسله ی موی که داری؟

جانم جانم موی که داری؟ حبیبم موی که داری؟

خرم شده بستان زتو ای باد بهاری

خرم شده بستان زتو ای باد بهاری

این خرمی از روی که وموی که داری؟

حبیبم موی که داری؟ عزیزم موی که داری؟

حبیبم موی که داری؟ عزیزم موی که داری؟

حبیبم موی که داری؟ عزیزم موی که داری؟

حبیبم موی که داری؟ عزیزم موی که داری

دانلود تصنیف زهره از داریوش رفیعی با حجم ۲ مگابایت: دانلود

دیدگاه خود را بگذارید