آهنگ گل مهتاب از عارف

آهنگ گل مهتاب از عارف که در قالب آلبوم ماه و پلنگ منتشر شد.

گل مهتاب کجایی

شراب خواب کجایی

آهنگ گل مهتاب از عارف

منو دریابکجایی کجایی کجایی

آهای با من شکفته

دوست دارم را گفته

آهای بی تاب کجایی کجایی کجایی

بیا دورت بگردم

کجا برات بگردم

کجا نفسمی کشی

دور هوات بگردم

به چشم کی نگاته

به گوش کی صداته

اسم کدوم غریبه

عزیزم آشناته آشناته

امشب ای ماه من

واست دلم تنگه

جا برای تو نیست از بس دلم تنگه

امشب زا یاد تو دلگیر دلگیرم

من خودت را می خوام از یاد تو سیرم

بیا دورت بگردم

کجا برات بگردم

کجا نفسمی کشی

دور هوات بگردم

به چشم کی نگاته

به گوش کی صداته

اسم کدوم غریبه

عزیزم آشناته آشناته

دانلود آهنگ گل مهتاب از عارفدانلود

دیدگاه خود را بگذارید