آهنگ پسرم از داریوش

آهنگ پسرم از داریوش که در قالب آلبوم جنگل منتشر شد.

خونه خالی خونه سرده

خونه سرد و سوت و کوره

با امید آینه دق واسه من سنگ صبوره

با امید آینه دق واسه من سنگ صبوره

آهنگ پسرم از داریوش

پسرم وقتی که تو دنیا بیای

چراغ خونمو روشن می کنی

پسرم وقتی بیای با خنده هات

به دلم رنگ جوونی می زنی

پسر پسر زندگیمو پر می کنه

پسر پسر قند عسل میشی برام

عصای دستم میشی تا بزرگ شدی

من از خدا غیر تو چیزی نمیخوام

خونه خالی خونه سرده

خونه سرد و سوت و کوره

با امید آینه دق واسه من سنگ صبوره

با امید آینه دق واسه من سنگ صبوره

پسرم وقتی که تو دنیا بیای

چراغ خونمو روشن میکنی

پسرم وقتی بیای با خنده هات

به دلم رنگ جوونی میزنی

پسر پسر زندگیمو پر میکنه

پسر پسر قند عسل میشی برام

عصای دستم میشی تا بزرگ شدی

من از خدا غیر تو چیزی نمیخوام

دانلود آهنگ پسرم از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید