آهنگ پرنده مهاجر از عارف

آهنگ پرنده مهاجر از عارف که در قالب آلبوم خدا کنه بیایی منتشر شد.

ای پرندۀ مهاجر ، ای پر از شهوت رفتن

فاصله قد یه دنیاس ، بین دنیای تو با من

آهنگ پرنده مهاجر از عارف

تو رفیق شاپرکها ، من تو فکر گَلَمونم

تو پیِ عطر گل سرخ ، من به یادِ بوی نونم

دنیای تو بینهایت ؛ همه جاش مهمونیِ نور

دنیای من یه کف دست؛ روی سقف سرد یک گور

من دارم تو نغم شب جون میکنم ، تو داری از پریا قصه میگی

من توی پیله ی وحشت می پوسم ، وسم از خنده چرا قصه میگی

کوچه پس کوچه ی خاکی ، ساقه های ترد و خسته ؛

آدمای روستایی ، با پاهای پینه بسته

پیش تو یه عکس تازه س ، وسه آلبوم قدیمی

یا شنیدن یه قصه ، توی یه دهِ صمیمی

برای من زندگیمه ، پر وسوسه ، پر غم

یا مث نفس کشیدن، پر لذتِ دمادم

من دارم تو نغم شب جون میکنم ، تو داری از پریا قصه میگی

من توی پیله ی وحشت می پوسم ، وسم از خنده چرا قصه میگی

ای پرندۀ مهاجر ، ای همه شوق پریدن

خستگی یه کوله باره ، توی رخوت تن من

مث یه پلنگ زخمی ، پُر وحشته نگاهم

برای وسوسه ی خاک ، سایه ای کوه سرِ راهم

نمیخوام مث یه سایه ، زیرِ پاها زنده باشم

مث چتر خورشید میخوام رویِ برجِ دنیا باشم

من دارم تو نغم شب جون میکنم ، تو داری از پریا قصه میگی

من توی پیله ی وحشت می پوسم ، وسم از خنده چرا قصه میگی

دانلود آهنگ پرنده مهاجر از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید