آهنگ پرسه از داریوش

آهنگ پرسه از داریوش که در قالب آلبوم اشک منتشر شد.

پرسه در خاک غریب پرسه ی بی‌ انتهاست

هم‌ گریز غربتم زادگاه من کجاست

آهنگ پرسه از داریوش

تو شب‌های پرسه دلواپسی، که می‌خوام دنیا رو فریاد بزنم

به کدوم لهجه ترانه سر کنم، به کدوم زبون تو رو داد بزنم

گم و گیج و تلخ و بی‌گذشته‌ام، توی این شهری که پناه داده به من

از کدوم طرف می‌شه به هم رسید، همه کوچه‌ها به غربت می‌رسن

تو کدوم پس کوچه اوّلین سلام، گنبد سبز رو پر از ترانه کرد

تو کدوم محله واپسین وداع، غزل های عشق رو غمگنانه کرد

کوچه‌ها و خونه‌ها محله‌ها، اینجا دفترچه‌های بی‌خاطره‌اند

کوچه‌ها و خونه‌ها محله‌ها، اینجا دفترچه‌های بی‌خاطره‌اند

پرسه در خاک غریب پرسه بی‌انتهاست هم‌ گریز غربتم زادگاه من کجاست

برام از خاطره سنگری بساز، بید بی‌ ریشه رو شن‌ باد می‌بره

نسل بی‌ گذشته رو خاک غریب، مثل شخم کهنه از یاد می‌بره

می‌خوام از باغچه سبز امروزها، سبد خاطره‌هام رو پر کنم

می‌خوام از عطر دوباره گل شدن، شهر سالخوردگی‌هام رو پر کنم

کوچه‌ها و خونه‌ها – محله‌ها، اینجا دفترچه‌های بی‌خاطره‌اند

کوچه‌ها و خونه‌ها – محله‌ها، اینجا دفترچه‌های بی‌خاطره‌اند

پرسه در خاک غریب پرسه بی‌انتهاست  هم‌گریز غربتم زادگاه من کجاست

دانلود آهنگ پرسه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید