آهنگ پرسه از بنیامین

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR01FjV3VH5YEu1dg2e9AnoaAHX2ZQvIS-9CwohHYvERK8jr2V

میدونم یه وقتایی

دلت برام تنگ می شه

تو خیابونُ نگاه می کنی

از پشت شیشه

اون که از پشت درختا میگذره

شاید منم

که دارم تنهایی با یاد تو پرسه میزنم

دانلود آهنگ پرسه از بنیامین : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید