آهنگ وادی عشق از حبیب

آهنگ وادی عشق از حبیب که در قالب آلبوم کویر باور منتشر شد.

خیال کردم توهم درد آشنایی

به دل گفتم توهم همرنگ مایی

خیال کردم توهم دروادی عشق

اسیر حسرت و رنج وبلایی

آهنگ وادی عشق از حبیب

ندونستم تو بی مهرو وفایی

نفهمیدم گرفتار هوایی

ندونستم پس دیدار شیرین

نهفته چهره تلخ جدایی

تو که گفتی دلت عاشق ترین

دلت عاشق ترین قلب زمین

همیشه مهربونه با دل من

برای قلب تنهام همنشینه

چرا پس به تیغ بی وفایی

شده قربانیت بی خون بهایی

نفهمیدی امید نا امیدی

رها کردی دلم رفتی کجایی

زبس ازار دادی روزو شب دل

دل دیوانه ام آخر شد عاقل

دل غافل شد عاقل دست برداشت

ز امید خیالی خام و باطل

خیال کردم تو هم درد آشنایی

به دل گفتم تو هم همرنگ مایی

خیال کردم توهم در وادی عشق

اسیر حسرت و رنج وبلایی

دانلود آهنگ وادی عشق از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید