آهنگ نفرین به دشمن از داریوش

آهنگ نفرین به دشمن از داریوش که در قالب آلبوم خاک خوب مهربونی منتشر شد.

خدایا این وطن مأوای مایه دل و دلدار و دل آروم مایه

نمیدم این ولایت را به دشمن زمونی که حقیقت یار مایه

آهنگ نفرین به دشمن از داریوش

نمیدم این ولایت را به دشمن زمونی که حقیقت یار مایه

نیاد اون روزی که ایران خوار گرده به دست دشمنش بیمار گرده

الهی جان و مالم هر چه دارم فدای موطنم ایران گرده

الهی دشمنت بی خانمون بی ذلیل و دربدر در این زمان بی

مترس از دست غدار زمونه که یارت ملت ایران زمین بی

مترس از دست غدار زمونه که یارت ملت ایرن زمین بی

دانلود آهنگ نفرین به دشمن از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید