آهنگ صفر از حبیب

آهنگ صفر از حبیب که در قالب آلبوم صفر منتشر شد.

ما چه هستیم

عجب بی پا و دستیم

چه شد مخمور و مستیم

همه عاجز کش و دشمن پرستیم

آهنگ صفر از حبیب

ز نادانی و غفلت زیر دستیم

به رغم دوست با دشمن نشستیم

ما چه هستیم

عجب بی پا و دستیم

چه شد مخمور و مستیم

همه عاجز کش و دشمن پرستیم

ز نادانی و غفلت زیر دستیم

به رغم دوست با دشمن نشستیم

ما خرابیم چو صفر اندر حسابیم

چو صید اندر طنابیم

ما خرابیم

چو صفر اندر حسابیم

چو صید اندر طنابیم

جهان را برده آب و ما به خوابیم

شد عالم غرق خون مست شرابیم

دانلود آهنگ صفر از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید