آهنگ شام مهتاب از داریوش

آهنگ شام مهتاب از داریوش که در قالب آلبوم گل بیتا منتشر شد.

تو اون شام مهتاب کنارم نشستی

عجب شاخه گل‌وار به پایم   شکستی

آهنگ شام مهتاب از داریوش

قلم زد نگاهت به نقش‌آفرینی

که صورتگری را نبود این‌چنینی

پریزاد   عشقو   مه‌آسا کشیدی

خدا را به شور تماشا کشیدی

تو دونسته بودی چه   خوش‌باورم من

شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من

تا گفتم کی هستی تو گفتی یه   بی‌تاب

تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریاب

قسم خوردی بر ماه که   عاشق‌‌ترینی

تو یک جمع عاشق تو صادق‌ترینی

همون لحظه ابری رخ ماهو   آشفت

به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت

گذشت روزگاری از اون لحظه   ناب

که معراج دل بود به درگاه مهتاب

در اون درگه عشق چه محتاج نشستم

تو هرشام مهتاب به یادت شکستم

تو از این شکستن خبر داری یا نه

هنوز شور عشقو به   سر داری یا نه

تو دونسته بودی چه خوش‌باورم من

شکفتی و گفتی از عشق پرپرممن

تا گفتم کی هستی تو گفتی یه   بی‌تاب

تا گفتم دلت کو تو گفتی که   دریاب

قسم خوردی بر ماه که عاشق‌‌ترینی

تو یک جمع عاشق تو صادق‌ترینی

همون­ لحظه ابری رخ ماهو آشفت

به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت

هنوزم تو   شب‌هات اگه ماهو داری

من اون ماهو دادم به تو یادگاری

هنوزم تو   شب‌هات اگه ماهو داری

من اون ماهو دادم به تو یادگاری

دانلود آهنگ شام مهتاب از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید