آهنگ دیدی ای مه از محمدرضا شجریان

آهنگ دیدی ای مه از محمدرضا شجریان که در قالب آلبوم آه باران منتشر شد.

 دیدی ای مه که ناگه رمیدی و رفتی

پیوند الفت بریدی و رفتی

آهنگ دیدی ای مه از محمدرضا شجریان

هرچه خواری به یاری کشیدم و دیدم

دامن ز دستم کشیدی و رفتی

بس ناله‌ ها کردم به امیدی که رحم آری

به فریاد من ای گل

فریاد از دل تو کز جفا ، فریادمو نشنیدی و رفتی

جانا گرچه بردی از یادم

جان در کوی عاشقی دادم

ز پا فکندی ، به سر دویدم ، گوهر فشاندم

بر اشک من خندیدی و رفتی

ساقی بده آن می را

مطرب بزن آن نی را

که پای لاله ، پیاله خوش باشد

دل اسیران به ناله خوش باشد

علاج محنت به ‌جز می نیست

به‌ غیر نالیدن نی نیست

دانلود آهنگ دیدی ای مه از محمدرضا شجریان : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید