آهنگ دلم دریای خونه از حبیب

آهنگ دلم دریای خونه از حبیب که در قالب آلبوم آفتاب مهتاب منتشر شد.

سرم امشو خیال تازه داره هوای شهر پر آوازه داره

دلم خون شد ز تنهایی خدایا غریبی بی کسی اندازه داره

آهنگ دلم دریای خونه از حبیب

دلم خون شد ز تنهایی خدایا غریبی بی کسی اندازه داره

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دلی آشفته و پژمرده دارم به دنیا دلبری گم کرده دارم

کتاب عشق او هر شو می خونم هنوز هم دفتری ناخونده دارم

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

خدایا از سفر یارم نیومد رفیق قلب بیمارم نیومد

به خون اومد دلم از درد هجرون به بالینم پرستارم نیومد

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

اسیر درد و بیمارم تو کردی میون عاشقا خارم تو کردی

کجا با غم مرا بود آشنایی به دست غم گرفتارم تو کردی

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

سرم امشو خیال تازه داره هوای شهر پر آوازه داره

دلم خون شد ز تنهایی خدایا غریبی بی کسی اندازه داره

دلم دریای خونه کسی دردم چه دونه کسی دردم چه دونه

دانلود آهنگ دلم دریای خونه از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید