آهنگ خانه ویران از حبیب

آهنگ خانه ویران از حبیب که در قالب آلبوم خداوندا منتشر شد.

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

کس جای در این خانه ویرانه ندارد

آهنگ خانه ویران از حبیب

دل را به کف هر که دهم بازپس آرد

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

بر وصف جهان جز دل حسرت کشما نیست

آن شمع که می سوزد وپروانه ندارد

گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی

گفتا چه کنم دام شمادانه ندارد

در انجمن عقل فروشان ننهم پای

دیوانه سرصحبت فرزانه ندارد

تا چندکنی قصه زاسکندودارا

ده روزه عمراین همه افسانه ندارد

دانلود آهنگ خانه ویران از حبیب : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید