آهنگ بهاران از احمد آزاد

https://persian-fa.xyz/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-7-2.jpg

 

خوش آمدید ای بنفشه ها ای صنوبران

خوش آمدید ای بهار نو ای جهان جان

خوش باش با عشق با گل در بهاران

در بستر چمن ای بهاران خوش آمدی

سوی یاران خوش آمدی

بوی باران خوش آمدی

ای یار ای دوست پروانه ی جان پر زند در هوای تو

مست مست از صفای تو

باز آ که به جان گل فشانم با پای تو

جان دهم من برای تو

در بستر چمن ای بهاران خوش آمدی

سوی یاران خوش آمدی

بوی باران خوش آمدی

نگار من

نگار من همره گل پیک امید است

نگار من

نگار من همره گل پیک امید است

بهار من

بهار من در رخ گل نور و نوید است

یاران شادان با شادی بهاران

امید من در پی شب صبح سپید است

باز چون گل نغمه کن

همچو گل جان و دل جوان

با بهاران ترانه کن

در بستر چمن ای بهاران خوش آمدی

سوی یاران خوش آمدی

بوی باران خوش آمدی

بیا که در رخ تو بنگرم صفای بهار

مرو که بی تو رود لطف از هوای بهار

به لحظه لحظه ی عمرم صفا و شور ببخش

به خنده خنده به گوشم رسان صدای بهار

 

 

دانلود آهنگ بهاران از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید