آهنگ بالای نی از داریوش

آهنگ بالای نی از داریوش که در قالب آلبوم سفره سین (به همراه هاتف) منتشر شد.

وقت از نی کر شدن

وقت عریان تر شدن

گم شدن پیدا شدن

بی در و پیکر شدن

آهنگ بالای نی از داریوش

رد شو از هر نابلد

در عبور از فصل بد

رو به این بی منظره

این غزل کش این جسد

این همه بی خاطره

این همه بی پنجره

خیل خود جلاد تلخ

این زلال باکره

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

تار یار ما بدار

خلوت ما بی حصار

مسلخ سبزینه ها

جنگل بی برگ و باد

بشنو از این زخم جان

بشنو از این ناگهان

بشنو از من بیدریغ

در حضور غایبان

رد شو از آوار برگ

رد شو از فصل تگرگ

رد شو از این زم حریر

رد شو از دیوار مرگ

پر کن از می نای نی

بغض سیل آسای نی

بشنو از دل ضربه ها

بشنو از آوای نی

وقت از نی کر شدن

وقت عریان تر شدن

گم شدن پیدا شدن

بی در و پیکر شدن

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

تار یار ما بدار

خلوت ما بی حصار

مسلخ سبزینه ها

جنگل بی برگ و باد

بشنو از این زخم جان

بشنو از این ناگهان

بشنو از من بیدریغ

در حضور غایبان

رد شو از آوار برگ

رد شو از فصل تگرگ

رد شو از این زم حریر

رد شو از دیوار مرگ

پر کن از می نای نی

بغض سیل آسای نی

بشنو از دل ضربه ها

بشنو از آوای نی

وقت از نی کر شدن

وقت عاشق تر شدن

گم شدن پیدا شدن

وقف یکدیگر شدن

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

بشنو از نی های نی

بشنو از بالای نی

دانلود آهنگ بالای نی از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید

  • افسانه 27 تیر 1399

    دمت گرم رهبر من