آهنگ ای یار ای یار از احمد آزاد

https://persian-fa.xyz/wp-content/uploads/2019/02/D8A7D8ADD985D8AF-D8A2D8B2D8A7D8AF-2-4.jpg

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

پرواز کن تو ابرا در اوج آسمون ها

پرواز کن تو ابرا در اوج آسمون ها

نگهدار تو باشه خدای کهکشون ها

نگهدار تو باشه خدای کهکشون ها

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

مثل تو همزبونی هرگز نمیشه پیدا

تو میری از کنارم تنها میشم من تنها

من عاشق تو هستم

من تورو می پرستم

می خوام که با تو باشم

تا وقتی زنده هستم

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

ای یار ای یار ای یار

ای یار خوب و غمخوار

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

میری سفر سلامت

دست خدا به همرات

 

 

دانلود آهنگ ای یار ای یار از احمد آزاد : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید