آهنگ ای رسیده از راه از عارف

آهنگ ای رسیده از راه از عارف که در قالب آلبوم خدا کنه بیایی منتشر شد.

ای رسیده ازراه، تو ختم انتظاری

دلم مرده، تو همراهت برای من هوای زندگی داری

وقتی که رسیدی دلم شد از تو لبریز

تو روز اول سالی که آورده برای من تورو پاییز

آهنگ ای رسیده از راه از عارف

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

ای عزیزترینم تو دستای نجاتیبرای من همیشه

بی کلام رفتن، سحر می ری دوباره، هوا که گرگو میشه

می مونه فصل اندوه من و پاییز

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

ای رسیده ازراه، تو ختم انتظاری

دلم مرده، تو همراهت برای من هوای زندگی داری

وقتی که رسیدی دلم شد از تو لبریز

تو روز اول سالی که آورده برای من تورو پاییز

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

ای رسیده از از راه کمی خستگی درکن

موندن اگه سخته، یک امشب با ما سرکن

دانلود آهنگ ای رسیده از راه از عارف : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید