آهنگ آینه از داریوش

آهنگ آینه از داریوش که در قالب آلبوم محتاج منتشر شد.

رو می‌کنم به آینه رو به خودم داد می‌زنم

ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم

رو می‌کنم به آینه من جای آینه می‌شکنم

رو به خودم داد می‌زنم این آینه است یا که منم

آهنگ آینه از داریوش

من و ما کم شده‌ایم خسته از هم شده‌ایم

بنده خاک، خاک ناپاک خالی از معنای آدم شده‌ایم

رو می‌کنم به آینه رو به خودم داد می‌زنم

ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم

دنیا همون بوده و هست حقارت ما و منه

وگرنه پیش کائنات زمین مثل یه ارزنه

زمین بزرگ و باز نیست دنیای رمز و راز نیست

به هر طرف رو می‌کنم راه رهایی باز نیست

من و ما کم شده‌ایم خسته از هم شده‌ایم

بنده خاک، خاک ناپاک خالی از معنای آدم شده‌ایم

دنیا کوچیکتر از اونه که ما تصور می‌کنیم

فقط با یک عکس بزرگ چشمهامون رو پر می‌کنیم

به روز ما چی اومده من و تو خیلی کم شدیم

پاییز چقدر سنگینی داشت که مثل ساقه خم شدیم

من و ما کم شده‌ایم خسته از هم شده‌ایم

بنده خاک، خاک ناپاک خالی از معنای آدم شده‌ایم

رو می‌کنم به آینه رو به خودم داد می‌زنم

ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم

رو می‌کنم به آینه من جای آینه می‌شکنم

رو به خودم داد می‌زنم این آینه است یا که منم

دانلود آهنگ آینه از داریوش : دانلود

دیدگاه خود را بگذارید